Tjenester

Transport av smolt og slaktefisk

Vi utfører alle tjenester fra smoltutsett til slakting. Behandling av fisk og sortering utføres på en sikker og skånsom måte, med fiskevelferd i høysetet