Lifjell

Lifjell

Navn: «Lifjell»

Verft: Aas Mek.

Lengde: 62,86 meter

Bredde: 12 meter

Dybde riss: 5,90 meter

1500m3 fordelt på 2 brønner

Innredning:   8 Personer 

Rederi: Brønnbåt Nord AS

UTVALGTE BÅTER